"Żyjąc dla innych - żyjesz dla siebie"

O NAS

Szkolne Koło PCK działa od 1999 roku tj. od poczatku istnienia naszego gimnazjum.
Od kilku lat opiekę nad kołem sprawuje pani Marta Wojnowska. Koło skupia chętnych uczniów z klas I - III. Jest cenną formą pracy z uczniami, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Podejmowane przez nas działania mają na celu propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża w środowisku gimnazjalnym. Realizowany program wprowadza młodzież w tematykę z zakresu stylu życia, unikania zagrożeń wynikających z uzależnień, pozwala poznać podstawowe zasady pomocy przedmedycznej, promuje honorowe krwiodawstwo.
Pomysł na zaistnienie naszego koła "online" zrodził się po ogłoszeniu przez ZR PCK konkursu na najlepszą podstronę internetową o honorowym krwiodawstwie. Uznaliśmy, że jest to doskonały pomysł nie tylko na promocję naszej dzałalności "na szerszym forum", ale także na konkretne działanie.

Publiczne Gimnazjum w Gumowie