NAUCZYCIELE
 • Iwona Sapkowska - dyrektor szkoły
 • Anna Burzyńska - język polski
 • Michał Burzyński - wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy
 • Marta Cichosz - pedagog, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Patrycja Górska - wychowawca świetlicy
 • Beata Kosuda - fizyka, matematyka
 • Paweł Kosuda - historia, wos, zajęcia techniczne, wdż
 • Iwona Olszewska - wychowawca świetlicy
 • Ewa Paradowska - język angielski
 • Jolanta Pawlak - historia, wych. fizyczne
 • Marlena Rochna - matematyka, informatyka
 • ksiądz Janusz Rumiński - religia
 • Marlena Stryjewska - geografia
 • Marta Śmigielska - język polski, język angielski
 • Iwona Włodarska - język niemiecki, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne
 • Ewa Zalewska - biologia, chemia
 • Publiczne Gimnazjum w Gumowie